0

W jakim celu używane są pale CFA?

W jakim celu używane są pale CFA?

Pale CFA posiadają bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki nim można w szybkim tempie przygotować stateczne i stabilne posadowienie fundamentów głębokich. Przy jakich pracach wykorzystuje się pale CFA?

W użyciu pale CFA są już od kilkudziesięciu lat. Swoją nazwę uzyskały z angielskiego Continuous Flight Auger Piles, czyli są to pale formowane świdrem ciągłym. Także stosuje się termin pale FSC. Pale CFA wykonuje się z wysokiej jakości żelbetu – optymalnie dobranej mieszanki betonowego oraz szkieletu metalowego, które umieszczane są w otworze wykonanym przez świdry ślimakowe.

Przykładowe zastosowanie dla palów CFA:

  • budowa obiektów mostowych – są one używane między innymi pod przyczółkami oraz filarami
  • budowa ścian palowych przy konstrukcjach oporowych – wykonuje się ściany palowe blokujące, sieczne i sąsiadujące
  • budowa węzłów drogowych
  • budowa ekranów akustycznych

W celu wykonania palów CFA stosuje się specjalne świdry ślimakowe, które współpracują z pompami tłoczącymi do otworu mieszankę betonową przez specjalny przewód znajdujący się w świdrze. Najczęściej wykonuje się CFA umieszczane na głębokości 20 metrów, ale można również spotkać się z palami sięgającymi do 30 metrów. Mają one średnicę od 400 do 1200 milimetrów.

POLECAM:  Ocieplenie dachu na budynku rolniczym

Dzisiaj stosuje się także mikropale CFA, które są modyfikacją obecnej technologii. Bazują one z przeprowadzaniu iniekcji.

Pale CFA – największe zalety

Jednym z najważniejszych atutów palów CFA jest ich wszechstronne zastosowanie, ponieważ mogą być one używane w różnych gruntach, przykładowo w glinach, piaskach, żwirach, pyłach, skałach miękkich czy gruntach mieszanych. Możliwe jest te wykonanie pali CFA w wodonośnych warstwach gruntów. To powoduje, że wypierają one obecnie używane technologie tradycyjnych pali wierconych czy wbijanych.

Również pale CFA są bardzo szybkie w wykonaniu – zwykle przygotowanie jednego pala to około 30 minut. Wśród innych zalet tej technologii znajduje się brak wstrząsów i wibracji oraz nadmiernego hałasu, a także większa ochrona środowiska w miejscu prowadzenia prac.

Dodaj komentarz