0

Źle wykonana elewacja skutki i naprawa błędów

O tym, czy fasada domu została wykonana prawidłowo, możemy przekonać się bardzo szybko. Skutki większości najczęściej spotykanych błędów wykonawczych są widoczne już w kilka tygodni po zakończeniu prac. Podpowiadamy, co poprawić przed oddaniem inwestycji do użytku i dlaczego warto to zrobić.

W przypadku wykonywania elewacji wiele czynników i drobiazgów ma wpływ na efekt końcowy. Dlatego też tak łatwo o niedopatrzenia i błędy. Większość z nich można jednak naprawić bez ponoszenia ogromnych kosztów. Zapytaliśmy Mariusza Szuberta – eksperta marki Malfarb, producenta tynków i farba elewacyjnych – o to, jak naprawić najczęstsze błędy wykonawcze.

Mikropęknięcia, kredowanie i nieszczelność powłoki farby elewacyjnej

Uszkodzenia te są widoczne najszybciej, a ich główną przyczyną są źle dobrane narzędzia malarskie lub niedopilnowanie warunków pogodowych w czasie wymalowań. Naprawimy je z pomocą masy szpachlowej, właściwego gruntu i nowej warstwy farby elewacyjnej.

 • Nieszczelne pokrycie elewacji jest wynikiem użycia wałka o zbyt krótkim włosiu. Do malowania chropowatych fasad powinno stosować się wałki z włosem przynajmniej 18 – 22 mm. Tylko takie narzędzie dotrze do każdego zakamarka.
  Naprawa: Ponowne pomalowanie fasady odpowiednim wałkiem bądź natryskiem hydrodynamicznym.
 • Kredowanie i ścieranie fasady jest spowodowane słabym związaniem powłoki, wywołanym zbyt szybkim wysychaniem. Dzieje się tak wtedy, gdy prace elewacyjne nie przebiegają przy odpowiedniej temperaturze (+5°C – +25°C) i wilgotności względnej powietrza ( ok. 50%).
  Naprawa: Zmycie fasady i usunięcie pyłu, a następnie zagruntowanie całej powierzchni i ponowne pomalowanie farbą fasadową.
 • Mikrospękania mogą być spowodowane m.in. nałożeniem zbyt grubej warstwy farby lub nieodpowiednimi warunkami wysychania tynku.
  Naprawa: Jeśli ubytki nie przekraczają szerokości 0,2 mm, można uzupełnić je, malując całą ścianę elastyczna farbą renowacyjną, szlamującą rysy i mikrospękania.

Łuszczenie, odbarwienia, korozja biologiczna

Pojawienie się tych zjawisk na fasadzie jest wynikiem poważnych uchybień wykonawczych, jak pominięcie gruntowania podłoża, ingerencja w skład produktów, niewłaściwe zestawienie systemu powłokowego lub nienależyte wykonanie prac naprawczych podłoża.

 • Złuszczenia i odspojenia powłoki są w pierwszej kolejności wynikiem nieodpowiedniego przygotowania podłoża (nienaprawienie ubytków, pominięcie gruntowania, niezastosowanie preparatów poprawiających przyczepność itp.) oraz oddziaływania warunków atmosferycznych.
  Naprawa: Luźne warstwy należy usunąć myjką ciśnieniową lub szpachelką. Ubytki należy zagruntować i uzupełnić tynkiem odpowiadającym całości fasady. Na koniec wszystkie ściany trzeba pomalować farbą fasadową.
 • Algi, glony i inne mikroorganizmy są problemem okolic o szczególnie dużej wilgotności. Pomimo pomalowania fasady farbą odporną na ich działania, mogą w takich warunkach środowiskowych pojawić się ponownie. Powodem jest nieusunięcie ognisk rozwoju i niezastosowanie preparatu grzybobójczego.
  Naprawa: Ścianę należy dokładnie umyć, a następnie pokryć odpowiednim preparatem zwalczającym korozję biologiczną. Jeśli podłoże po wyschnięciu pyli, warto je zagruntować. Całość należy pomalować farbą fasadową.
 • Odbarwienia fasady na całej powierzchni najczęściej powstają w skutek uszkodzenia składników farby (pigmentów) przez światło słoneczne. Podstawową przyczyną jest wybór koloru nierekomendowanego na elewacje, zawierającego pigmenty o niskiej odporności na światło. Czasami przyczyną takiego uszkodzenia jest malowanie zbyt świeżego, silnie zasadowego tynku na spoiwie cementowym. Zalecane jest malowanie tego typu tynków po 3-4 tygodniowym ich wysezonowaniu.
  Naprawa: Po dokładnym umyciu fasady należy wymalować ją ponownie gotową farbą elewacyjną o odcieniu wybranym ze wzornika fasadowego.
POLECAM:  Projektowanie fundamentów

Wszystkie zauważone uszkodzenia powłok malarskich na fasadach należy naprawiać jak najszybciej po ich zauważeniu, gdyż tylko wtedy poniesie się najmniejsze koszty naprawy. Warto pamiętać, że uszkodzenia pogłębiają się z upływem czasu i prowadzą do zniszczeń głębszych warstw – tynku i materiału konstrukcyjnego muru. W szczególności zjawiska te dotyczą spękań powłoki i utraty przez nią szczelności.

Dodaj komentarz